Όροι και Προϋποθέσεις για Τούρτες

terms_01

Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει και να εγκρίνει την τούρτα πριν την πληρωμή. Όλες οι τούρτες είναι χειροποίητες και η τελική εμφάνιση ενδέχεται να έχει απόκλιση από το πρωτότυπο.

terms_02

 Μετά την παραλαβή της τούρτας η ασφαλής μεταφορά στον τόπο προορισμού είναι ευθύνη του πελάτη.

terms_03

 Η τούρτα δεν θα πρέπει να είναι εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.

terms_04

Σε κάποιες περιπτώσεις που η τούρτα είναι πολύ ψηλή ενδέχεται το κουτί να μην φτάνει να την καλύψει όλη.

terms_05

Οι τρισδιάστατες φιγούρες από ζαχαρόπαστα ενδέχεται να περιέχουν ξυλάκια τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την βρώση τους.

terms_06

Ο πελάτης θα πρέπει να αφαιρέσει όλη την εξωτερική μη βρώσιμη διακόσμηση πριν σερβίρει την τούρτα σε ανήλικο.

terms_07

Σε περίπτωση που η τούρτα σας είναι ψηλή τότε στη μέση του ύψους υπάρχει ένας δίσκος για να είναι σταθερή. Ο δίσκος
δεν τρώγεται.

terms_08

Εάν μετά από συνεννόηση με τον πελάτη η τούρτα βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης τότε η τούρτα για να αποψυχθεί σωστά θα πρέπει να μείνει σε ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

terms_09

Επιστροφές σε βρώσιμα προϊόντα δεν γίνονται για λόγους ασφάλειας της υγιεινής.

terms_10

Στην περίπτωση που στην τούρτα υπάρχουν φιγούρες εκτυπωμένες επάνω ζαχαρόπαστα και αυτές δεν μπορούν να γίνουν λόγω τεχνικού προβλήματος, τότε αυτές θα αντικατασταθούν με ίδιες σε άλλο υλικό μη βρώσιμο. Η εταιρεία διατηρεί αυτό το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις για Events

• Η αποδοχή της προσφοράς γίνεται σύμφωνα με όλα όσα έχουν περιγραφεί γραπτώς. Για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται αποστολή καινούργιας προσφοράς.

• Το 25% της αξίας της προσφοράς δίνεται ως προκαταβολή στην αρχή της συνεργασίας. Το υπόλοιπο 75% και η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν το event.

• Ο πελάτης έχει την ευθύνη να συνεννοηθεί με την εκκλησία για το αν επιτρέπεται ή όχι η διακόσμηση στον εξωτερικό χώρο της.

• Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή συνεννόηση από την πλευρά του πελάτη και δεν μας επιτραπεί η διακόσμηση έξω από την εκκλησία, τότε εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη και το χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται.

• Στην περίπτωση που το event γίνει σε πολυχώρο – παιδότοπο τότε ο πελάτης έχει την ευθύνη να συνεννοηθεί με τον πολυχώρο – παιδότοπο για το αν επιτρέπεται ή όχι η διακόσμηση.

• Εάν μετά από συνεννόηση με τον πελάτη η τούρτα βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης τότε η τούρτα για να αποψυχθεί σωστά θα πρέπει να μείνει σε ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

• Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή συνεννόηση από την πλευρά του πελάτη και δεν μας επιτραπεί η διακόσμηση στον πολυχώρο – παιδότοπο τότε εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη και το χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται.

• Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει το event δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα τότε το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να επιστραφεί.

•Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει το event πέντε (5) ημέρες νωρίτερα τότε το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να επιστραφεί και θα πρέπει να εξοφληθεί και το υπόλοιπο.

•Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει την ημερομηνία του event αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης.