Όροι και Προϋποθέσεις

Τούρτες

• Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει και να εγκρίνει την εμφάνιση της τούρτας πριν την πληρωμή.

• Μετά την παραλαβή της τούρτας η ασφαλής μεταφορά στον τόπο προορισμού είναι ευθύνη του πελάτη.

• Η τούρτα δεν θα πρέπει να είναι εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.

• Σε κάποιες περιπτώσεις που η τούρτα είναι πολύ ψηλή ενδέχεται το κουτί να μην φτάνει να την καλύψει όλη.

• Οι τρισδιάστατες φιγούρες απο ζαχαρόπαστα ενδέχεται να περιέχουν ξυλάκια τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την βρώση τους.

• Εάν μετά από συνεννόηση με τον πελάτη η τούρτα βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης τότε η τούρτα για να αποψυχθεί σωστά θα πρέπει να μείνει σε ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

• Επιστροφές σε βρώσιμα προϊόντα δεν γίνονται για λόγους ασφάλειας της υγιεινής.