Όροι και Προϋποθέσεις

Τούρτες

• Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει και να εγκρίνει την εμφάνιση της τούρτας πριν την πληρωμή.

• Μετά την παραλαβή της τούρτας η ασφαλής μεταφορά στον τόπο προορισμού είναι ευθύνη του πελάτη.

• Η τούρτα δεν θα πρέπει να είναι εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.

• Σε κάποιες περιπτώσεις που η τούρτα είναι πολύ ψηλή ενδέχεται το κουτί να μην φτάνει να την καλύψει όλη.

• Οι τρισδιάστατες φιγούρες απο ζαχαρόπαστα ενδέχεται να περιέχουν ξυλάκια τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την βρώση τους.

• Εάν μετά από συνεννόηση με τον πελάτη η τούρτα βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης τότε η τούρτα για να αποψυχθεί σωστά θα πρέπει να μείνει σε ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

• Επιστροφές σε βρώσιμα προϊόντα δεν γίνονται για λόγους ασφάλειας της υγιεινής.

Events

• Η αποδοχή της προσφοράς γίνεται σύμφωνα με όλα όσα έχουν περιγραφεί γραπτώς. Για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται αποστολή καινούργιας προσφοράς.

• Το 25% της αξίας της προσφοράς δίνεται ως προκαταβολή στην αρχή της συνεργασίας. Το υπόλοιπο 75% και η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν το event.

• Ο πελάτης έχει την ευθύνη να συνεννοηθεί με την εκκλησία για το αν επιτρέπεται ή όχι η διακόσμηση στον εξωτερικό χώρο της.

• Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή συνεννόηση από την πλευρά του πελάτη και δεν μας επιτραπεί η διακόσμηση έξω από την εκκλησία, τότε εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη και το χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται.

• Στην περίπτωση που το event γίνει σε πολυχώρο – παιδότοπο τότε ο πελάτης έχει την ευθύνη να συνεννοηθεί με τον πολυχώρο – παιδότοπο για το αν επιτρέπεται ή όχι η διακόσμηση.

• Εάν μετά από συνεννόηση με τον πελάτη η τούρτα βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης τότε η τούρτα για να αποψυχθεί σωστά θα πρέπει να μείνει σε ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες.

• Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή συνεννόηση από την πλευρά του πελάτη και δεν μας επιτραπεί η διακόσμηση στον πολυχώρο – παιδότοπο τότε εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη και το χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται.

• Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει το event δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα τότε το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να επιστραφεί.

•Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει το event πέντε (5) ημέρες νωρίτερα τότε το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να επιστραφεί και θα πρέπει να εξοφληθεί και το υπόλοιπο.

•Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει την ημερομηνία του event αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης.