Προφίλ

Επωνυμία: FARINA CASA BAKERY Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση:
ΤΡΙΑΔΙ Δ 1316 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 0 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δήμος:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ:
802168168
ΔΟΥ:
Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ.:
171340205000
Ημερομηνία Σύστασης:
27/06/2023
Λήξη Διάρκειας ΝΠ:
Εταιρικό Κεφάλαιο:
€50.000,00

Σχέσεις Νομικού Προσώπου

Σχετιζόμενος ΑΦΜ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος σχέσης Ημ/νία έναρξης σχέσης
145960949
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
27/06/2023
117633831
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
27/06/2023

Στοιχεία Μελών Νομικού Προσώπου

ΑΦΜ μέλους Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημ/νία έναρξης σχέσης Είδος συμμετοχής Ποσοστό συμμετοχής
145960949
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27/06/2023
Μέλος
50
117633831
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27/06/2023
Μέλος
50

Ισολογισμοί

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

ΤΡΙΑΔΙ Δ 1316 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 0 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ